Πρεσβευτής της Ελληνικής Γαστρονομίας® -Πρεσβευτής της Ελληνικής Κουζίνας® Ένας νομικά κατοχυρωμένος όρος χρήσης. Ambassador of Greek Gastronomy

Πρεσβευτής της Ελληνικής Γαστρονομίας® & Πρεσβευτής της Ελληνικής Κουζίνας® – Ένας νομικά κατοχυρωμένος όρος χρήσης.

Πρεσβευτής της Ελληνικής Γαστρονομίας® (Χρήση όρου που προστατεύεται και είναι κατοχυρωμένη – με τον αριθμό απόφασης δήλωσης σήματος ΕΞ 3428 / 03-07-2018).

Πρεσβευτής της Ελληνικής Κουζίνας® (Χρήση όρου που προστατεύεται και είναι κατοχυρωμένη – με τον αριθμό απόφασης δήλωσης σήματος ΕΞ 2858 / 30-06-2020)

Παρεμφερείς όροι που προστατεύονται πανευρωπαϊκά από την EUIPO για λογαριασμό της εταιρίας δικαιούχου:

Ambassador of Greek Taste®

& Ambassador for Greek Gastronomy®

*Νομικό σημείωμα -Legal notice: Η αντιγραφή – χρήση – παράφραση των παραπάνω εμπορικών σημάτων-ορολογιών που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου ή και η παραπλήσια απόδοση (παράφραση) τους από τρίτους με σκοπό την επικοινωνία για οποιοδήποτε όφελος, ενεργοποιούν αυτομάτως το δικαίωμα αποζημίωσης και κάθε νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από τους εγχώριους και διεθνείς κανόνες εμπορίου και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα παραπάνω certifications έχουν πολλαπλές εφαρμογές και για την απόδοση τους ως προς την άδεια χρήσης, υπόκεινται σε μια δύσκολη διαδικασία που ξεκινάει από αρχική αίτηση, συνεχίζει με αποτίμηση του αιτούντος και φτάνει σε ειδικό συμφωνητικό για την τήρηση των όρων που διασφαλίζουν, εν γένει την αξία της διαπίστευσης, σαν πολλαπλή χρήση των trademark του GTBB.

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ