Πρεσβευτής της Ελληνικής Γαστρονομίας® -Πρεσβευτής της Ελληνικής Κουζίνας® Ένας νομικά κατοχυρωμένος όρος χρήσης. Ambassador of Greek Gastronomy