ΓΗΤΕΜΑ | ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ ΟΙ “ΜΕΖΕΔΕΣ” ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΡΠΑΣΤΟΙ!