ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ – ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΙΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

 

Κάνε πρώτος αξιολόγηση

Φάρμα Φωτιάδη. Η οικογένεια μας από το 1925 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την χοιροτροφία, η παράδοση αυτή αδιάλειπτα έφτασε στην 5η γενιά. Η αναβίωση του ελληνικού Μαύρου χοίρου θεωρούμε ότι ήταν ηθική μας υποχρέωση γιατί με αυτό το γουρούνι πορευτήκαμε από το 1925 μέχρι το 1998. Αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη επιστημονική στήριξη και έρευνα των καθηγητών: Αργυρίου Αναγνώστη (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Αμβροσιάδη Ιωάννη (Α.Π.Θ.), Τζήκα Ελένη (Α.Π.Θ.), Γιάννενα Ηλία (Α.Π.Θ.) και του αείμνηστου Αλεξόπουλου Κων/νου (Α.Π.Θ.) , χωρίς την βοήθεια τους δεν θα είχαμε τα σημερινά αποτελέσματα στην ειδική εκτροφή με ελιά.

Κατοχή παγκόσμιας κατοχυρωμένη πατέντας  PCT/GR/2015/00057 εκτροφής του μαύρου χοίρου με ελληνικές ελιές.

Βασικός σκοπός της εταιρίας μας είναι η παραγωγή ελληνικού εναλλακτικού και ποιοτικού κρέατος. Με σεβασμό στον καταναλωτή εκτρέφουμε τα ζώα μας στο φυσικό τους περιβάλλον με φυτικές τροφές τηρώντας τους αυστηρούς κανόνες που όρισε η φύση.


image