ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 9 ΜΠΡΟΦΩΡ 11-3 & 18-3