Αγία Παρασκευή

Ευεργ. Γιαβάση 3, Πλατεία Αγίας Παρασκευής
Τα Πλατάνια | Ταβέρνα | Αγία Παρασκευή